İlham Əliyev Azərbaycanı Avropa Şurasından çıxarmaq istəyir

11.02.2018

Prezident seçkilərinin tezləşdirilməsi Azərbaycana qarşı Avropa Məhkəməsində 46.4 maddəsi ilə qaldırılan işə birbaşa cavabdır.   

İlham Əliyevin məqsədi seçkiləri tezliklə saxta keçirib ardı ilə Azərbaycanın Avropa Şurasından çıxartdırılmasıdır. 

REAL Sədri,

İlqar Məmmədov, 2 saylı Binə ÇM